Skip Navigation

Ustawa „O działalności inwestycyjnej”

USTAWY
Ustawa „O działalności inwestycyjnej”
Str. 19 Stan prawny na dzień 01.08.2014
45.00 PLN

Ustawa „O zasadach inwestowania zagranicznego”

USTAWY
 

Str.17 Stan Prawny na dzień: 15.01.2011.

 

Niniejsza Ustawa określa szczególne procedury inwestowania zagranicznego na terytorium Ukrainy.

 

35.00 PLN

Ustawa ”O licencjonowaniu wybranych rodzajów działalności gospodarczej”

USTAWY
Ustawa ”O licencjonowaniu wybranych   rodzajów  działalności gospodarczej”

Str. 37 Stan prawny na dzień: 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa określa rodzaje działalności gospodarczej podlegające licencjonowaniu, zasady licencjonowania, zasady kontroli państwowej w obszarze licencjonowania, odpowiedzialność podmiotów gospodarczych i organów licencjonowania za naruszenie prawa związanego z licencjonowaniem.

35.00 PLN

Ustawa „ O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta”

USTAWY
Ustawa „ O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta”

Str. 79  Stan prawny na dzień: 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa określa warunki oraz zasady odnowienia płynności finansowej podmiotu działalności gospodarczej - dłużnika lub uznania go za bankruta oraz zastosowania procedur likwidacyjnych, zaspokajania roszczeń kredytodawców w całości lub w części.  

60.00 PLN

Ustawa „ O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”

USTAWY
Ustawa „ O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”

Ustawa „ O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”

stan prawny na dzień 01.08.2014

60.00 PLN

Ustawa Ukrainy "O bankach i działalności bankowej"

USTAWY
Ustawa Ukrainy "O bankach i działalności bankowej"

Str. 123. Stan prawny na 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa określa strukturę systemu bankowego, zasady ekonomiczne, organizacyjne i prawne tworzenia, działalności, reorganizacji i likwidacji banków.

 

65.00 PLN

Ustawa „O licencjonowaniu i certyfikacji produkcji”

USTAWY
Ustawa „O licencjonowaniu i certyfikacji produkcji”
Ustawa „O licencjonowaniu i certyfikacji produkcji”
35.00 PLN

Ustawa „O ubezpieczeniach”

USTAWY
Ustawa  „O ubezpieczeniach”

Str. 48  Stan prawny na dzień: 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa reguluje stosunki w obszarze  ubezpieczenia i skierowana jest na stworzenie rynku usług ubezpieczeniowych, wzmocnienie ochrony ubezpieczonych interesów majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Regulacje niniejszej Ustawy nie dotyczą państwowych ubezpieczeń społecznych. 

72.00 PLN

Ustawa „O potwierdzeniu zgodności”

USTAWY
Ustawa „O potwierdzeniu zgodności”

Str. 12 Stan na dzień: 31.01.2009.

 

Niniejsza Ustawa określa prawne i organizacyjne zasady potwierdzania jakości, systemów jakości, systemów zarządzania jakością, systemów ekologicznego zarządzania, personelu oraz ukierunkowana jest na zabezpieczenie ujednoliconej, państwowej polityki technicznej w obszarze potwierdzania zgodności.

25.00 PLN

Ustawa „O emigracji”

USTAWY
Ustawa „O emigracji”

Str 10 Stan prawny na dzień 22.07.2005.

 

Niniejsza Ustawa określa warunki oraz zasady emigracji na Ukrainę cudzoziemców oraz osób bez obywatelstwa. 

35.00 PLN

Ustawa „ O sądach polubownych”

USTAWY
Ustawa „ O sądach polubownych”

Str. 35  Stan prawny na dzień 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa reguluje zasady tworzenia oraz prowadzenia działalności przez sądy polubowne na Ukrainie oraz określa zasady rozpatrywania spraw przez sąd polubowny w ochronie praw majątkowych i niemajątkowych oraz chronionych prawem osób prawnych i fizycznych.

35.00 PLN

Ustawa „O zabezpieczeniu roszczeń kredytodawców i rejestracji obciążeń

USTAWY
Ustawa „O zabezpieczeniu roszczeń kredytodawców i rejestracji obciążeń

Str. 35  Stan prawny na dzień: 29.01.2006.

 

Niniejsza Ustawa określa procedury prawne regulowania obciążeń majątku ruchomego, wprowadzone w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań, a także procedurę prawną  powstania, określenia i sprzedaży innych praw osób prawnych i fizycznych z majątku ruchomego.

35.00 PLN

Ustawa „O zasadach dokonywania rozliczeń w walucie zagranicznej”

USTAWY
Ustawa „O zasadach dokonywania rozliczeń w walucie zagranicznej”

Str. 5 Stan prawny na dzień: 11.02.2010

 

10.00 PLN

Ustawa „O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatku”

USTAWY
Ustawa „O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatku”
Ustawa „O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatku”
45.00 PLN

Ustawa „O zastawie"

USTAWY
Ustawa „O zastawie"

Str. 16  Stan Prawny na dzień: 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa określa podstawowe regulacje o zastawie. 

25.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 |