Skip Navigation

USTAWY

Ustawa „O spółkach akcyjnych”

USTAWY
Ustawa „O spółkach akcyjnych”

Str. 106 Stan prawny na dzień: 15.03.2015

 

Niniejsza Ustawa określa zasady tworzenia, działalności, zawieszenia, wydzielenia spółek akcyjnych, ich status prawny, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

78.00 PLN

Ustawa Ukrainy „O leasingu finansowym”

USTAWY
Ustawa Ukrainy „O leasingu finansowym”

Str. 8 Stan Prawny na dzień:  15.03.2015

 

Niniejsza Ustawa określa ogólne zasady prawne oraz ekonomiczne leasingu finansowego.

15.00 PLN

O postępowaniu wykonawczym

USTAWY
O postępowaniu wykonawczym
Niniejsza Ustawa określa warunki i zasady wykonywania decyzji sądów oraz innych organów (osób funkcyjnych), które zgodnie z prawem podlegają przymusowemu wykonaniu w razie niewykonania ich w trybie dobrowolnym.
100.00 PLN

Ustawa „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych-przedsiębiorców”

USTAWY
Ustawa „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych-przedsiębiorców”

Str. 97 Stan prawny na dzień: 15.03.2015

 

Niniejsza Ustawa reguluje stosunki wynikające w czasie  rejestracji państwowej osób prawnych, a także osób fizycznych - przedsiębiorców.

35.00 PLN

Ustawa „O spółkach gospodarczych”

USTAWY
Ustawa „O spółkach gospodarczych”

Str. 56 Stan prawny na dzień 15.03.2015

 

Niniejsza Ustawa określa definicje oraz rodzaje spółek gospodarczych, zasady ich tworzenia, działalności, a także prawa i obowiązki ich uczestników i założycieli.

40.00 PLN

Ustawa „O działalności zagranicznej”

USTAWY
Ustawa „O działalności zagranicznej”
Str. 67 Stan prawny na dzień 01.08.2014
35.00 PLN

Ustawa „O działalności inwestycyjnej”

USTAWY
Ustawa „O działalności inwestycyjnej”
Str. 19 Stan prawny na dzień 01.08.2014
45.00 PLN

Ustawa „O zasadach inwestowania zagranicznego”

USTAWY
 

Str.17 Stan Prawny na dzień: 15.01.2011.

 

Niniejsza Ustawa określa szczególne procedury inwestowania zagranicznego na terytorium Ukrainy.

 

35.00 PLN

Ustawa ”O licencjonowaniu wybranych rodzajów działalności gospodarczej”

USTAWY
Ustawa ”O licencjonowaniu wybranych   rodzajów  działalności gospodarczej”

Str. 37 Stan prawny na dzień: 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa określa rodzaje działalności gospodarczej podlegające licencjonowaniu, zasady licencjonowania, zasady kontroli państwowej w obszarze licencjonowania, odpowiedzialność podmiotów gospodarczych i organów licencjonowania za naruszenie prawa związanego z licencjonowaniem.

35.00 PLN

Ustawa „ O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta”

USTAWY
Ustawa „ O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta”

Str. 79  Stan prawny na dzień: 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa określa warunki oraz zasady odnowienia płynności finansowej podmiotu działalności gospodarczej - dłużnika lub uznania go za bankruta oraz zastosowania procedur likwidacyjnych, zaspokajania roszczeń kredytodawców w całości lub w części.  

60.00 PLN

Ustawa „ O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”

USTAWY
Ustawa „ O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”

Ustawa „ O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”

stan prawny na dzień 01.08.2014

60.00 PLN

Ustawa Ukrainy "O bankach i działalności bankowej"

USTAWY
Ustawa Ukrainy "O bankach i działalności bankowej"

Str. 123. Stan prawny na 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa określa strukturę systemu bankowego, zasady ekonomiczne, organizacyjne i prawne tworzenia, działalności, reorganizacji i likwidacji banków.

 

65.00 PLN

Ustawa „O licencjonowaniu i certyfikacji produkcji”

USTAWY
Ustawa „O licencjonowaniu i certyfikacji produkcji”
Ustawa „O licencjonowaniu i certyfikacji produkcji”
35.00 PLN

Ustawa „O ubezpieczeniach”

USTAWY
Ustawa  „O ubezpieczeniach”

Str. 48  Stan prawny na dzień: 01.08.2014

 

Niniejsza Ustawa reguluje stosunki w obszarze  ubezpieczenia i skierowana jest na stworzenie rynku usług ubezpieczeniowych, wzmocnienie ochrony ubezpieczonych interesów majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Regulacje niniejszej Ustawy nie dotyczą państwowych ubezpieczeń społecznych. 

72.00 PLN

Ustawa „O potwierdzeniu zgodności”

USTAWY
Ustawa „O potwierdzeniu zgodności”

Str. 12 Stan na dzień: 31.01.2009.

 

Niniejsza Ustawa określa prawne i organizacyjne zasady potwierdzania jakości, systemów jakości, systemów zarządzania jakością, systemów ekologicznego zarządzania, personelu oraz ukierunkowana jest na zabezpieczenie ujednoliconej, państwowej polityki technicznej w obszarze potwierdzania zgodności.

25.00 PLN
Stron: | 1 | 2 |